Somatikas semināri personības līdzsvaram

Apzinies augumu, pieredzi sevi pa īstam. Metodes, ko apgūt un ņemt līdzi lietošanā.
Radoši un kustīgi praktiskie pieredzes semināri. Bagātīga pašizziņa.
Līdzvars psihei un ķermenim, kas vairo veselību

Inese Ločmele | somatika@i-deja.lv | 29137826 | somatika.lv

Auguma apzināšanās, līdzsvarošanās, sevis pieredzēšana caur kustību- no aktīvas un dejiskas līdz gandrīz nekustībai, bet viennozīmīgi vēršot uzmanību uz auguma apzināšanos visās tā pamatizpausmēs (ķermenis+jūtas+prāts).
Praktisko pieredzes semināru bāzē izmantoju gan terapeitisko kustību metodes (sMove!, Stihiju deja. Personīgie rituāli, Authentic Movement), gan neskaitāmas somatikas prakses- to, kas atbilst grupas un tēmas vajadzībām.
Vislielāko prieku gūstu, palīdzot caur kustību izzināt, apzināt, attīstīt tādas tēmas kā:
ķermeņa inteliģence | emocionālā inteliģence,
radošā mērķtiecība,
dabīgā harizma,
ar prieku pasniedzu arī “MOSS: moving-into-soft-skills” metodiku caurviju prasmju (sadarbība komandā, pašregulācija, komunikācija, uzmanības pārvaldība un fokusēšanās, resilience jeb dzīvesspēks, jaunā apgūšana jeb mācīšanās, gaisotne jeb atmosfēra un vadītspēja jeb līderības prasmes) izzināšanai un attīstībai, bet ne tikai …

Dalībnieki
Pieauguši cilvēki, kas gatavi kustēties, lai izzinātu un apzinātos. Cilvēki, kam būtiski ir sazemēt prātu un/vai paplašināt savu radošumu, un kas gatavi to darīt caur spēlīgu pašizziņu

Pasniedz
Inese Ločmele, pasniedz Somatiku kopš 2004.gada un terapeitisko kustību kopš 2007.gada.
Vienīgā Baltijā Grinberg metodes un Stopping Movement jeb sMove! auguma terapijas praktiķe.
Sertificēta franču psihoterapijas virziena ‘psiho-organiskā analīze’ terapeite (šī pieeja pārstāv psihes un ķermeņa vienotības un mijiedarbes principu), MA psych.
I-DEJAS MĀJA dibinātāja un saimniece (2009-2019).
Plašāk par Ineses pieredzi


somatika.lv Inese Ločmele | somatika@i-deja.lv | 29137826