sarunas par somatiku

Īsas, koncentrētas sarunas starp somatikas pārstāvjiem par somatikas metodēm, kuras padziļināti braucām apgūt un ēnot vairāki I-DEJAS MĀJAS pārstāvji uz vairākām valstīm projekta “Pienesums izglītotājiem- stiprinājums sabiedrībai” ietvaros

Paldies #erasmusplusmobility #erasmuspluslatvia un #viaa

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Erasmus+ Mobility uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienību, ne piešķīrēju iestādi nevar saukt pie atbildības par tiem

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *