Par mums

Inese Upe, I-DEJAS MĀJAS dibinātāja

“Dejas un personības kultūras centrs I-DEJAS MĀJA ir profesionālu pasniedzēju apvienība, biedrība, kura savulaik zem viena jumta apvienoja dažādas dejas nodarbības, personības izaugsmes seminārus, nometnes, kā arī publiskus pasākumus. Bijām radījuši Rīgai radošu teritoriju.
Pandēmijas laikā no telpām atteicāmies, turpinot pasniegt decentralizēti dažādās vietās Rīgā un plašāk Latvijā.
I-DEJAS MĀJAS pasniedzēji ir radošas, enerģiskas, uzņēmīgas personības, kas mīl savu deju, savu semināru tēmas un ar sirdi un dvēseli pasniedz tās citiem- vienkārši cilvēkiem, kas vēlas dejot, attīstīt un izzināt sevi radošā kustībā, profesionālā vadībā”

REKVIZĪTI
biedrības nosaukums: I-DEJAS MĀJA
reģistrācijas nr.: 40008152105
konta nr.: LV86HABA0551027512907
bankas kods: HABALV22
adrese: “Stalti”, Alsungas pagasts, Alsungas novads, LV-3306, Latvija
valdes priekšsēdētāja: Inese Upe
darbojas: uz statūtu pamata
projektu vadītāja: Sanita Duka
darbojas uz pilnvaras pamata

KONTAKTI
dibinātāja, Inese | idejasmaja@gmail.com | 29137826
projektu vadītāja, Sanita | idejasmaja@gmail.com | 29456449

 

Kam bija radītas nodarbības I-DEJAS MĀJĀ?
Cilvēkiem, kas vēlas dejot, sevi attīstīt caur deju un gūt prieku caur kustību. Lielākoties pieaugušajiem, jauniešiem. Savā ziņā mēs devām cilvēkiem skaistu, dejisku alternatīvu fitnesa nodarbībām. Lai gan I-DEJAS MĀJAS pasniedzēji ir profesionāli sava amata pratēji, tomēr mūsu nodarbības ir vērstas uz ‘vienkāršo’ cilvēku, kas vēlas savu dzīvi bagātināt ar radošām izpausmēm, tai skaitā, deju. Mums ik pa laikam jautā- vai cilvēki bez priekšzināšanām un iepriekšējas pieredzes drīkst nākt? Mēs atbildam- jā, protams. Jo dejas misija kopš tās pirmsākumiem ir bijusi prieka vairošana pasaulē
Kas īsti ir dejas un personības kultūras centrs I-DEJAS MĀJA?
Tā ir profesionālu pasniedzēju apvienība, kas bija apvienojušies zem viena jumta jeb vienās telpās. Telpas kopš pandēmijas laika mums vairs nav; pasniedzam decentralizēti dažādās Rīgas vietās un plašāk Latvijā, piem., Alsungā, Kuldīgā, Limbažos.
Kad viss sākās?
Projekta idejas iesākums bijis ap 2005.gadu, bet tās izkristalizējies rezultāts – 2008.gada nogalē. Dejas un personības kultūras centrs I-DEJAS MĀJA vēra durvis telpās Rūpniecības ielā 32a, Rīgas klusajā centrā, un savu regulāro nodarbību režīmu uzsāka 2009.gada 5.janvārī ar 9 dažādām nodarbībām 8 pasniedzēju vadībā, laika gaitā gan pasniedzēju, gan nodarbību skaitu palielinot līdz ~25.
2015. gadā I-DEJAS MĀJA pārvācās uz Lāčplēša ielu 60, kur arī iekārtoja mājīgas telpas dejai un personības attīstībai. Pandēmijas laikā (2020), negūstot nekādu atbalstu no pilsētas SIA “Rīgas nami”, no telpām atteicāmies; pasniedzam visā Latvijā, piepildot telpas un cilvēkus ar IDMājas pasniedzēju sniegto atmosfēru.
Savas darbības laikā I-DEJAS MĀJA bija ieguvusi popularitāti, lielākoties, pateicoties reklāmai ‘no mutes mutē’, kas liecina labu par nodarbību kvalitāti, profesionāliem un gaišiem pasniedzējiem, piedāvājuma klāsta interesantumu un, kas vairākkārt dzirdēts – vienkārši fantastisko atmosfēru