Par mums

Inese Upe, I-DEJAS MĀJAS dibinātāja

“Dejas un personības kultūras centrs I-DEJAS MĀJA ir profesionālu pasniedzēju apvienība, biedrība, kur zem viena jumta notiek dažādas dejas nodarbības, personības izaugsmes semināri, nometnes, kā arī publiski pasākumi. Esam radījuši radošu teritoriju. I-DEJAS MĀJAS pasniedzēji ir radošas, enerģiskas, uzņēmīgas personības, kas mīl savu deju, savu semināru tēmas un ar sirdi un dvēseli pasniedza tās citiem- vienkārši cilvēkiem, kas vēlas dejot, attīstīt un izzināt sevi radošā kustībā, radošā vidē”

Kam radītas nodarbības I-DEJAS MĀJĀ?
– Cilvēkiem, kas vēlas dejot, sevi attīstīt caur deju un gūt prieku caur kustību. Lielākoties pieaugušajiem, bet ir mums arī radoši attīstošas nodarbības bērniem. Savā ziņā mēs dodam cilvēkiem skaistu, dejisku alternatīvu fitnesa nodarbībām. Lai gan I-DEJAS MĀJAS pasniedzēji ir profesionāli sava amata pratēji, tomēr mūsu nodarbības ir vērstas uz ‘vienkāršo’ cilvēku, kas vēlas savu dzīvi bagātināt ar radošām izpausmēm, tai skaitā, deju. Mums ik pa laikam jautā- vai cilvēki bez priekšzināšanām un iepriekšējas pieredzes drīkst nākt? Mēs atbildam- jā, protams. Jo dejas misija kopš tās pirmsākumiem ir bijusi prieka vairošana pasaulē
Kas īsti ir dejas un personības kultūras centrs I-DEJAS MĀJA?
Tā ir profesionālu pasniedzēju apvienība, kas apvienojušies zem viena jumta jeb vienās telpās. Biedrība ‘I-DEJAS MĀJA’, kas pēc savas būtības nozīmē organizāciju, kas vērsta uz kopīgu mērķu sasniegšanu, ne peļņu. Mūs nesponsorē neviens, mēs iztiekam bez valsts atbalsta (2016.gads ir pirmais izņēmums!); kopīgiem materiālajiem mērķiem- mūsu vides uzlabošanai- mēs ziedojam paši un vācam ziedojumus (piem., Atvērto durvju dienās). Ka’zi, iespējams, tā arī turpināsim! 🙂
Kad viss sākās?
Projekta idejas iesākums bijis ap 2005.gadu, bet tās izkristalizējies rezultāts – 2008.gada nogalē. Dejas un personības kultūras centrs I-DEJAS MĀJA vēra durvis telpās Rūpniecības ielā 32a, Rīgas klusajā centrā un savu regulāro nodarbību režīmu uzsāka 2009.gada 5.janvārī, ar 9 dažādām nodarbībām 8 pasniedzēju vadībā, laika gaitā gan pasniedzēju, gan nodarbību skaitu palielinot. 2015. gadā I-DEJAS MĀJA pārvācās uz Lācplēša ielu 60, kur arī iekārtoja mājīgas telpas dejai un personības attīstībai.
Savas darbības laikā I-DEJAS MĀJA ieguvusi popularitāti, lielākoties, pateicoties reklāmai ‘no mutes mutē’, kas liecina labu par nodarbību kvalitāti, profesionāliem un jaukiem pasniedzējiem, piedāvājuma klāsta interesantumu un, kas vairākkārt dzirdēts – vienkārši fantastisko atmosfēru

 

 


 

KONTAKTI
dibinātāja, Inese | info@i-deja.lv | 29137826
projekta vadītāja, Sanita | idejasmaja@gmail.com | 29456449

 

REKVIZĪTI
biedrības nosaukums: I-DEJAS MĀJA
reģistrācijas nr.: 40008152105
konta nr.: LV86HABA0551027512907
bankas kods: HABALV22
adrese: “Stalti”, Alsungas pagasts, Alsungas novads, LV-3306, Latvija
valdes priekšsēdētāja: Inese Ločmele
darbojas: uz statūtu pamata
projektu vadītāja: Sanita Duka
darbojas uz pilnvaras pamata