Jūsu darbiniekiem: caurviju prasmju darbnīca

Konkurētspēja darba tirgū neapstājas pie tehniskajām un specifiskajām zināšanām (hard skills) – būtiska sastāvdaļa, lai darbs būtu patīkamāks un efektīvāks, ir caurviju prasmēm (soft skills)

Sadarbība komandā, pašregulācija, komunikācija, uzmanības pārvaldība un fokusēšanās, resilience, jaunā apgūšana, atmosfēras un līderības prasmes

Praktiskā darbnīca kolektīviem, kas mācību procesā ir gatavi iekļaut arī ķermeni (embodied learning)

Atskats: I-DEJAS MĀJAS mācību mobilitāšu projekts

I-DEJAS MĀJA mainās, jo mainās cilvēki un viņu vajadzības. Mainās arī dejas un somatikas piedāvājumu klāsts Latvijā. I-DEJAS MĀJA lūko un rod jaunas iespējas cilvēku attīstībai caur kustību un sajūtīgu pašizziņu. Šajā procesā I-DEJAS MĀJA ar prieku izmanto tos instrumentus, kas ir viegli pieejami. Tādi ir arī Erasmus+ mācību mobilitāšu projekti pieaugušo izglītotājiem 2019. gada […]