Jūsu darbiniekiem: caurviju prasmju darbnīca

Konkurētspēja darba tirgū neapstājas pie tehniskajām un specifiskajām zināšanām (hard skills) – būtiska sastāvdaļa, lai darbs būtu patīkamāks un efektīvāks, ir caurviju prasmēm (soft skills)

Sadarbība komandā, pašregulācija, komunikācija, uzmanības pārvaldība un fokusēšanās, resilience, jaunā apgūšana, atmosfēras un līderības prasmes

Praktiskā darbnīca kolektīviem, kas mācību procesā ir gatavi iekļaut arī ķermeni (embodied learning)