Jūsu darbiniekiem: caurviju prasmju darbnīca

Laiks
abpusēji saskaņots
Vieta
Kuldīgā, mākslas un radošuma telpā M22 vai jūsu telpās
Kontakti
Inese Ločmele | somatika[at]i-deja.lv | 29137826


M-O-S-S: moving into Soft Skills darbnīca

Vai atceries, kā juties, kad galva bija kā spainis?
Vai arī momentus, kad smagums nokrita no pleciem?
Cik ķermeniskas ir šīs mentāli emocionālās izjūtas, vai ne?
Somatikas skatpunkts ir tieši šāds- vienots skats uz Cilvēku- viņa fiziskuma un mentālās un emocionālās daļas vienotu veselumu, kas mēs, principā, arī esam

kustība  caurviju prasmes  somatika
movement – soft skills – somatics

KAS?
Uz pieredzi vērstajā pašizziņas un pašattīstības 16h kursā
mēs izzināsim un attīstīsim savas caurviju prasmes jeb – Soft Skills:

sadarbība komandā, pašregulācija, komunikācija, uzmanības pārvaldība un fokusēšanās, resilience jeb dzīvesspēks, jaunā apgūšana, gaisotne jeb atmosfēra un vadītspēja jeb līderības prasmes

Foto: Stijn Swinnen

KĀ?
Kursā tiks pielietotas somatiskās metodes- vingrinājumi caur kustību un pieredzi (experiential learning). Būs vienkārši kustības un auguma apzināšanās vingrinājumi (embodied practices), novērojumi, apceres, diskusijas, caur ko mērķtiecīgi, bet arī ar vieglumu, uzlabosim savas caurviju prasmes. Vingrinājumi notiks atsevišķi, pāros un grupā

Ievads kursā var sākties ar caurviju prasmju kartēšanu, ko izmantosim gan kā labu pašizziņas rīku, gan caur to noteiksim konkrēti jūsu kolektīvam piemērotāko kursa saturu un vingrinājumus

DALĪBNIEKI
Nelieli kolektīvi (kvalitātes vārdā- līdz 15 cilvēkiem), kas vēlas attīstīt kādas no caurviju prasmēm ne tikai mentāli kā ierastajos semināros, bet mācību procesā iekļaujot arī ķermeni (embodied learning).
Konkurētspēja darba tirgū neapstājas pie tehniskajām un specifiskajām zināšanām- caurviju prasmes (Soft Skills) ir būtiska sastāvdaļa, lai darbs būtu patīkamāks: gan mums pašiem vieglāk, gan kopā ar mums vieglāk;)

Foto: Stijn Swinnen

PASNIEDZ
Inese Ločmele, MOSS: moving-into-soft-skills” Eiropas somatikas projekta pētniece un pasniedzēja,
sertificēta auguma psihoterapeite; pārstāv Grinberg ķermeņa terapijas metodi un franču psihoterapijas virzienu “psiho-organiskā analīze” (psihes-ķermeņa analīze).
Pasniedz somatiku praktiskajos pašizziņas semināros par ķermeņa/prāta integrāciju, radošumu, iekšējo brīvību, improvizāciju un noteikti- pašizziņu.
Dejas un personības kultūras centra “I-DEJAS MĀJA” dibinātāja, saimniece (2009-2019) un pasniedzēja.
Kopš 2001.gada regulāri padziļina zināšanas un pieredzi, piedaloties meistarklasēs un festivālos visā Eiropā.
Plašāk par Ineses pieredzi

Projekts ”MOSS – Moving Into Soft Skills” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas ”Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu