Līdzdalības mākslas projekts jauniešiem 2022. gadā

Projektu finasē:

EEZ Finanšu instrumenta tīmekļvietne www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org,

Projekta numurs EEZ 2021/1/13, finansējums 126 550 EUR, īstenošanas periods 15.12.2021.-15.12.2022.

Projekta vadītāja Sanita Duka (T. +371 29456449, sanita.duka@gmail.com)

Projekta mērķi:

Dot impulsu Norvēģijas un Latvijas mākslinieku sadarbībai abās valstīs gan mākslinieciski, gan ekonomiski, īstermiņā un ilgtermiņā.

Sniegt jaunu interaktīvu līdzdalības mākslas, mākslas aktīvisma, interaktīvā teātra pieredzi Latvijas jauniešiem.

Veidot profesionālu laikmetīgās mākslas izrādi, apvienojot interaktīvā teātra metodi un deju, jauniešu auditorijai vecumā no 13-18 gadiem, iesaistot auditoriju izrādes norisē.

Projekta mērķis saskan ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta mērķi: “Samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības Eiropas Ekonomiskajā zonā”.

Projekta nosaukums <<Līdzinieki>> uzsver līdzdalības un līdzvērtības principus. Grafisko zīmju lietojums nosaukumā iekodē mūsu laika dinamiku -– strauju kustību, paātrinātu pārskatīšanu, salīdzinājumus. Projekta ietvaros tiks realizēta līdzdalības mākslas izstāde un interaktīva izrāde, kur skatītāji kļūs par dalībniekiem. <<Līdzinieki>> bija mākslas aktīvisma darbnīca jauniešiem. Profesionālu mākslinieku, kuratoru, horeogrāfu un režisoru vadībā tika veidots līdzdalības mākslas notikums. Līdzdalības māksla raksturojas ar to, ka apmeklētāji kļūst par līdzradītājiem, objekti izstādē ir papildināmi un komentējami, telpas iekārtojums piedāvā ierosinājumus sadarbības spēlēm, diskusijām un situāciju izspēlēm. Līdzinieki ir līdzdalībnieki. Aktīvi vai pasīvi, mazākumā vai vairākumā – sabiedrībā mēs visi līdzdarbojamies. Galvenais izstādes=izrādes uzdevums ir uzdot jautājumus par līdzdalību un tās formām mūsdienās.

Biedrība I-DEJAS MĀJA realizējusi projektu ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursā „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” gūto atbalstu. Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!