Mākslas projekts jauniešiem

Projekta nosaukums <<Līdzinieki>> uzsver līdzdalības un līdzvērtības principus. Grafisko zīmju lietojums nosaukumā iekodē mūsu laika dinamiku -– strauju kustību, paātrinātu pārskatīšanu, salīdzinājumus. Projekta ietvaros tiks realizēta līdzdalības mākslas izstāde un interaktīva izrāde, kur skatītāji kļūs par dalībniekiem. <<Līdzinieki>> būs mākslas aktīvisma darbnīca jauniešiem. Profesionālu mākslinieku, kuratoru, horeogrāfu un režisoru vadībā tiks veidots līdzdalības mākslas notikums. Līdzdalības māksla raksturojas ar to, ka apmeklētāji kļūst par līdzradītājiem, objekti izstādē ir papildināmi un komentējami, telpas iekārtojums piedāvā ierosinājumus sadarbības spēlēm, diskusijām un situāciju izspēlēm.

Līdzinieki ir līdzdalībnieki. Aktīvi vai pasīvi, mazākumā vai vairākumā – sabiedrībā mēs visi līdzdarbojamies.

Galvenais izstādes=izrādes uzdevums ir uzdot jautājumus par līdzdalību un tās formām mūsdienās.

Biedrība I-DEJAS MĀJA realizē projektu ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursā „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” gūto atbalstu 107 tūkstošu eiro apjomā. Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!