Līdzdalības mākslas projekts jauniešiem 2022. gadā

Biedrība I-DEJAS MĀJA realizē projektu ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursā „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” gūto atbalstu 107 tūkstošu eiro apjomā. Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

I-DEJAS MĀJAS noslēgums

Turpat 12 gadus Rīgas aktīvos iedzīvotājus priecēja radošas nodarbības dejas un personības kultūras centrā I-DEJAS MĀJA.
Nu tā ir atvadījusies no savas aktīvās darbības fiziskās telpās. Pasniedzēji pasniedz dažādās vietās, bet i-deja.lv platforma tur mūs kopā.
Saruna ar I-DEJAS MĀJAS dibinātāju un saimnieci 11 gadu garumā, Inesi Ločmeli