Pienesums izglītotājiem – stiprinājums sabiedrībai 2023.gadā

I-DEJAS MĀJA īsteno Erasmus+ īstermiņa mobilitātes projektu pasniedzējiem “Pienesums izglītotājiem – stiprinājums sabiedrībai.” Tā ietvaros pusgada laikā 4 I-DEJAS MĀJAS pasniedzēji- Inese Upe, Madara Garklāva, Elizabete Liepiņa un Māris Portugālis- dosies uz Vāciju, Spāniju, Itāliju un Somiju dažādās mobilitātes aktivitātēs, apmeklējot apmācības, festivālus, ēnojot citu pasniedzēju darbu, kā arī pasniedzot sadraudzības organizācijas studentiem

Līdzdalības mākslas projekts jauniešiem 2022. gadā

Biedrība I-DEJAS MĀJA realizējusi projektu ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursā „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” gūto atbalstu 107 tūkstošu eiro apjomā. Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

I-DEJAS MĀJAS telpu noslēgums

Turpat 12 gadus Rīgas aktīvos iedzīvotājus priecēja radošas nodarbības dejas un personības kultūras centrā I-DEJAS MĀJA.
Nu tā ir atvadījusies no savas aktīvās darbības fiziskās telpās. Pasniedzēji pasniedz dažādās vietās, bet i-deja.lv platforma tur mūs kopā.
Saruna ar I-DEJAS MĀJAS dibinātāju un saimnieci 11 gadu garumā, Inesi Upi (ex Ločmeli)