Projekts <<Līdzinieki>> top sadarbībā ar jauniešiem

19. jūnijā Arodbiedrību namā, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā notika darbnīca jauniešu fokusgrupai. Jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem tika aicināti iesaistīties idejas veidošanā izrādei, ko I-DEJAS MĀJA veido sadarbībā ar Norvēģijas teātri K:13 SCENEKUNST no Bergenas. Tā paredzēta jauniešu auditorijai un darbība tiek veidota kā spēle kopā ar skatītājiem, kopīgu risinājumu meklēšana un negaidītu situāciju piedzīvojumi.

Projekta radošo komanda projekta partneru Jorunas Lullau (Jorunn Sofie Lullau) un Šteinera Torsena (Steinar Thorsen), producentes Šarlote Foberga-Johansena (Charlotte Faaberg-Johansen)no Norvēģijas vadībā,. no Latvijas puses projekta vadību veicot kuratorei Sanitai Dukai, radošajā komandā tika iesaistīt režisors Edgars Niklasons, scenogrāfs Toms Jansons, horeogrāfs Jānis Putniņš, dramaturgs Luks Velšs (Luke Welch) un producente Ieva Niedre.

Izrādes iecere tika veidota, lai piedāvātu jauna veida teātra pieredzi jauniešu auditorijai. Darbības risināšanai tika izmantota stratēģisko spēļu struktūra. Katra dalībnieka izvēles, priekšlikumi un līdzdalība veido stāsta tālāko attīstību. Dalībnieku grupas izrādē novirzīsies uz to vai citu sižeta atzarojumu. Tādējādi, katrs skatītājs zināmā mērā veidos savu īpašo pieredzi un katra izrāde būs atšķirīga. Spēles norādes vadīs dalībniekus, izlaušanās spēļu elementi vedīs pie nākamā uzdevuma, it kā nejauši piedzīvojumi vai sastapti personāži mēģinās ietekmēt veiktās izvēles. Veicot izrādes uzdevumus, būs jāizzina vēstures fakti un jārod radoši problēmu risinājumi, lai veidotu alternatīvas. Izrādes piedzīvojums plānots kā ceļojums laika mašīnā ar iespēju izmēģināt mainīt notikumu gaitu.

Izrāde <<Līdzinieki>> ir par līdzībām un līdzdalību. Radošā komanda aicināja jauniešus iesaistīties izrādes tapšanā!


Izrādes tapšanas atvērtajā darbnīcā piedalījās deviņi jaunieši un astoņi no viņiem pēc ainu izstaigāšanas un sarunas ar radošo komandu aizpildīja izvērtējuma anketu, daloties savos iespaidos un novērtējumos.

Vidējais dalībnieku vecums ir 16 gadi, pārkāpjot projekta kontekstam nozīmīgu robežu – pilngadību. Kaut lielākā daļa no nav sasniegusi, trīs no grupas dalībniekiem ir vismaz 18 gadus veci un pārrunās papildus izteicās par personīgo atbildības sajūtu lēmumu pieņemšanā, vēlēšanās u.tml.

         Kopumā jaunieši pieredzi vērtē pozitīvi, atsevišķi kā svarīgāko tajā izceļot iespēju darboties komandā ar laikmetīga teātra veidotājiem, iepazīt vēsturi un Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības namu, kā arī piedalīties izrādes veidošanā, kuras mērķauditorijai viņi pieder un caur to radīt ērtāku pieredzi nākotnes skatītājiem. Desmit ballu skalā vidējais pieredzes vērtējums aptaujā sasniedza 8.9 punktu atzīmi.

         Svarīgākā sastāvdaļa darbnīcā bija radošās komandas sagatavoto uzdevumu izpilde, kas notika grupās, pieredzot dažādus izrādes ainu variantus LBAS nama konferenču zālēs, gaiteņos, pagrabā, bēniņos un citur. No astoņiem jauniešiem septiņi apstiprināja, ka uzdevumi bija skaidri saprotami, taču ieteikumu sadaļā viens respondents norādīja, ka būtu bijis nepieciešasm vairāk norāžu un mājienu par darbībām dalībniekiem.

         Atbildot uz jautājumu par izrādes galveno tematu, jaunieši minēja dažas lietas no izvērtējuma sarunas, īpaši izceļot laika mašīnas principu un viņu ceļošanu pa dažādiem vēstures periodiem. Taču pāris respondenti norādīja, ka vēl nespēja līdz galam uztvert to, par ko būs izrāde.

         Nākamie jautājumi ļāva labāk gūt izpratni par fokusa grupas dalībnieku attieksmi pret sociāliem un politiskiem procesiem mūsdienās. Statistika nav pozitīva, taču jāņem vērā nelielais dalībnieku skaits, kas nepilnīgi atspoguļo Latvijas jauniešu viedokli.

·       Atbilde uz jautājumu ‘’Vai tavuprāt ir svarīgi zināt pagātnes notikumus, lai izprastu šodienas procesus?’’ desmit ballu skalā sasniedza 8.25 punktu atzīmi.

·       Atbilde uz jautājumu ‘’Cik ļoti tev šķiet, ka tava balss spēj ietekmēt sociālus vai politiskus procesus?’’ desmit ballu skalā sasniedza 6.625 punktu atzīmi.

Pēc šīm atbildēm skaidrs, ka jauniešiem rūp tas, kādā pasaulē viņi dzīvo, taču trūkst pārliecības par indiviīda spēju to ietekmēt.         Noslēgumā atbilžu apkopojums uz aptaujas pēdējo jautājumu par šāda veida izrādes nepieciešamību tieši mūsdienu kontekstā – vairums respondentu izcēla šī formāta priekšrocību veicināt saliedētību un izpratni vienam par otru, kas īpaši nozīmīga esot šodienas pasaulē. Par vērtību tika atzīta arī izpratnes veicināšana par vēstures notikumiem. Precīzi izprotot vienu no lielākajām šajā apkopojumā ieskicētajām problēmām, kas atklājās dalībnieku atbildēs, 19 gadus vecs jaunietis norādīja: ‘’Ir, ir vajadzīga, jauniešiem (jeb labāk tiem, kas ir jaunāki nedaudz par mani), lai veidotu izpratni par savas balss vērtību un sasaistītu labāk savu savienību ar valsts pagātni un nākotni. Katrā ziņā domāju, ka šādi mēs veidojam arī aktīvāku Latvijas sabiedrību.’’

Biedrība I-DEJAS MĀJA sadarbībā ar Norvēģijas teātra kompāniju K:13 SCENEKUNST realizē līdzdalības mākslas projektu jauniešiem „Mākslas aktīvisms: Līdzinieki līdzdalības mākslas izstāde & interaktīva izrāde”.

Projekts tiek realizēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas sniegto atbalstu no EEZ grantu 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”, kas saņemts atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros. Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!