īss ieskats dejas vēsturē un funkcijās

Vissenākā dejas funkcija bijusi rituālu deja ciltīm ar nodomu visiem kopīgi ar rituāla aktivitātēm un rituālu deju pietuvoties Dieviem un saņemt to labvēlību. Auglībai, nelaimju novēršanai, labai ražai, veselībai, mieram, …vienvārdsakot- vispārējai labklājībai. Mūsdienās to sauc par aktīvo meditāciju, pie kā pamatoti tiek pieskaitīta deja

Riests

Notiek arī starp cilvēkiem! 😉 Pavasarī, kad daba mostas, to jūtam īpaši pārliecinoši, vai ne? Paklejojot pa vēstures takām, redzams, ka vairums tautu deju iekļauj šo aspektu- dejā satikties svešiniekiem, saskarties, iepazīt vienam otru, veidot pamatu draudzībām un kas zina, kas tālāk… Un vēl joprojām, arī mūsdienās šis tik dabīgais aspekts- satuvošanās caur deju- novērojams pāru dejās, tikai katram savā stilā, gaisotnē, kaislībās un smalkumā. Latvju danči, Dienvidamerikas danči- salsa, bačata, Argentīnas tango, un, protams, visiem zināmās balles dejas!

 Sociālā loma
Dejai, visbiežāk, pat to neakcentējot, stipri vien pastāv arī socializēšanās funkcija. Mēs sanākam vakarā pie mums patīkamas mūzikas, nākam viens pie otra, lūdzam uz deju, piekrītam vai atsakām, emocijas un sarunas virmo. Kopības izjūta. Dažkārt tikai pāra starpā, bet dažkārt- pat visā atnākušo dejotāju sabiedrībā. Te grūti izdalīt kādas īpašās dejas, jo visām dejām piemīt šī socializēšanās misija
Terapeitiskā loma

Izrietot no dejas pirmssākumu funkcijas, pēdējā pusgadsimtā īpaša loma atklāta brīvajai dejai, kur nav noteikti soļi, stingri noteikumi, kur deja ir katras dejojošās personības paplašinājums. Terapeitiskā deja dod savu ieguldījumu mūsu personības attīstībā, problēmu risināšanā, radošā izlādē, atbrīvotības meklēšanā un citos. Brīvā deja ļauj mums attālināties no iekdienā ierastās loģiskās un pragmatiskās savas daļas, tā pietuvojoties retāk izmantotajai- intuitīvajai, emocionālajai, dievišķajai pusei, kas tur sevī ievērojamu neizmantotās radošās enerģijas daudzumu. Psihoterapeiti šo fenomenu savulaik ievērojuši, un ar laiku radušās dažādas terapeitiskās dejas, piemēram, Stihiju deja, Autentiskā deja un citas dejas terapijas pieejas. Arī kontaktimprovizācijai tiek piešķirta šī loma

Veselība

Jau iepriekš pieminējām to, ka deja palīdz mums sevi līdzsvarot, t.i., palīdz uzturēt sevī garīgo veselību, tad nu beidzot jāpiemin arī fiziskā veselība, it kā pats par sevi saprotams fakts dejas aktivitātēs. Jā, deja mūsdienās veic arī ot pašu funkciju, ko fitness, tikai- dejiskā atmosfērā. Modernā deja, Laikmetīgā deja, Klasiskā deja pieskaitāmas pie tām dejas formām, kas pievērš īpašu uzmanību šim veselības aspektam, stājas uzlabošanai, muskuļu pareizai noslodzei nodarbībās, utml.. Bet vispār- cilvēki no deju zāles iznāk patīkami fiziski noguruši un laimīgi pēc tiešām visa veida dejas nodarbībām! 🙂

 .

 .

 rakstu sarakstījusi Inese Ločmele (ex Upe)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *