Adrians Russi (CH), Julija Meļņik (LT), Ilze Zīriņa, Inese Upeniece, Gunta Zaļaiskalna, Ingrīda Lūre un festivāla idejas autore un direktore- Agate Cukura

 

Adrians Russi (Šveice), viespasniedzējs

intensīvās nodarbības vadītājs. Viņš ir kontaktimprovizācijas un dejas improvizācijas skolotājs, dejotājs un kustību terapeits no Šveices, kas cieši saistīts ar mākslu kopš 1992.gada. Studējis jauno deju (new dance) Freiburgā, Vācijā. Mācījies pie tādiem kontaktimprovizācijas pionieriem, kā Stīvs Pakstons un Nensija Starka- Smita. Savā darbā Adrians koncentrējas uz tehniskajiem kontaktimprovizācijas aspektiem (vieglumu, precizitāti, spēku), kā arī uz uztveres īpatnībām (sajūtas, saikne stap iekšējo un ārējo pasauli) un radošumu, ko nodrošina skaidra sava ķermeņa apzinātība. Adrians ir piedalījies vairāku kontaktimprovizācijas festivālu, JAMu un konferenču organizēšanā, to skaitā “Moscow Contact and Performance Festival” un “ International Berner JAM”.

Vairāk par Adrianu: www.adrianrussi.com

Intensīvā meistarklase “Following through

Kustības turpinājums dejā gan no tehniskā, gan improvizācijas aspekta būs galvenā meistarklases tēma. Kursa saturs veicina uzticēšanos, atteikšanos, uzdrošināšanos un atbildības izjūtu par deju, kas notiek dotajā brīdī. Secīga, plūstoša deja ir kontaktimprovizācijas stūrakmens. Un tas ir nākošais līmenis, ko dejotājiem vajadzētu apzināties, kad viņi apguvuši pamatelementus un brīvi ļaujas kustības plūdumam. Būtiskākais, ko dalībnieki apgūs, ir padziļināta spēja izprast savas ķermeņa spējas. Meklēsim avotus tam, lai uzticētos sev, atteiktos no savām vēlmēm, plāniem un iegribām un dažreiz izaicinātu savu drosmi, lai sekotu piedāvātajai kustību plūsmai. Meistarklases rezultātā, balstoties uz 3 meistarklašu secīguma ideju, dejotāji radīs daudz vairāk brīvības, aizrautības un skaistuma savā dejā

  

 

Jūlija Meļņika (Lietuva), viespasniedzēja 

kontaktimprovizācijas pārstāve no Lietuvas. Jūlijas kustības izpēte balstīta, iedvesmojoties no tādām dejas autoritātēm, kā Steve Paxton, Daniel Lepkoff, Julyen Hamilton, David Zambrano, Nancy Stark Smith. Viņa ir atvērta dažādībai kustībā un pēta tagadnes ideju improvizācijā caur dažādu disciplīnu pieredzi- Argentīnas tango, austrumu cīņu, hip- hop, laikmetīgo deju, Feldenkrais metodi, dejas improvizāciju un kontaktimprovizāciju.  

Meistarklase “Invisible movement technique

Kustības neredzamās tehnikas pamatā ir konkrētā brīža apzināšanās gan kā dejotājam, gan kā skatītājam- tā nes precizitāti, izsmalcinātību un spēku dejā. Liela nozīme tiek pievērsta dejotāja attiecībām ar telpu un citiem dejotājiem. Šī nodarbība aicinās dalībniekus būt arī skatītāja lomā un apzināties, ka arī skatītāja lomā viņi daļēji ir arī improvizācijas dalībnieki, tāpat, kā telpa, kurā tas norisinās. Skatītāja lomā mēs mācīsimies redzēt konkrēto mirkli, tādējādi atbrīvojoties no vilšanās izjūtas, kas parasti seko gaidām un plāniem “kā tas būs”

 

 

Ilze Zīriņa, pasniedzēja, festivāla radošās grupas dalībniece

Strādā laikmetīgās dejas jomā kopš 1997. Ieguvusi Mākslas Maģistru horeogrāfijas specialitātē J.V. Latvijas Mūzikas akadēmijā 2001.gadā. Profesionālo izglītību papildinājusi, mācoties no daudziem skolotājiem. Lai minētu dažus: Olga Žitluhina, David Zambrano, Maria Munoz, Pep Ramis, Julyen Hamilton, Hai Cohen, Masaki Iwana, Fiona Millward, Katri Soini, Benno Voorham, SU–EN. Ilze ir laikmetīgās dejas skolotāja Latvijas Kultūras koledžā, dejas nodaļā un kontaktimprovizācijas skolotāja Latvijas Kultūras akadēmijā, laikmetīgās dejas nodaļā un dramatiskā teātra nodaļā. Pirmo reizi viņa nopietnāk pievērsās CI 2000.gadā, bet patstāvīgāk sāka pētīt šo virzienu 2005.gadā. Tad arī viņa sāka organizēt Laiks dejot: improvizācijas, skices vakarus, kas ir neformāli pasākumi skatuviskām improvizācijām, horeogrāfiskām skicēm un JAMiem. Pieredzi Ilze CI gūst, mācot studentus un dejojot Olgas Žitluhinas dejas kompānijā.

Šobrīd Ilze ir ieinteresēta kustībā, kas ir saistīta ar precizitāti telpā, laikā un intensitātē. Festivālā viņa piedalās kā viena no organizētājām, projekta vadītājām un pasniedzējām.

 

 

Inese Upeniece, pasniedzēja, festivāla radošās grupas dalībniece

Ar improvizāciju pirmo reiz tikusies 2001.gadā; uzsākusi attīstīt kontaktimprovizācijas virzienu, pasniedzot to Latvijas neprofesionāļiem un organizējot viespasniedzēju meistarklases kopš 2006.gada. Inese savās nodarbībās integrē improvizāciju un somatiku, iedvesmu ņemot no old-school kontaktimprovizācijas uzskatiem, ka šīs dejas pašā pamatā ir dziļa ieklausīšanās sevī un partnerī, nonākot īstā ‘šeit un tagad’ stāvoklī, ļaujoties brīvībai un atbildībai, ko tas sniedz un spēlējoties ar mirkļa iespējām. Pasniedzot viņa apvieno improvizācijas un laikmetīgās dejas pieredzi, radošu pasniedzējas harizmu un uz ķermeni orientētās psihoterapeites zināšanas, tā vieglā veidā sniedzot dziļu sava ķermeņa un sava partnera izjūtu, kas palīdz gan kontaktimprovizācijā, gan jebkurā citā dejā. Inese ir dejas un personības kultūras centra “I-DEJAS MĀJA” idejas autore un vadītāja (kopš 2008), kontaktimprovizācijas un terapeitisko deju pasniedzēja (kopš 2006), improvizācijas un pašizziņas pasniedzēja (kopš 2004), kultūras projektu vadītāja (kopš 2004), biedrības “Laboratory of Stage Arts” valdes priekšsēdētāja. Piedalās festivāla organizēšanā un sniegs meistarklasi kontaktimprovizācijas tehnikā:

Meistarklase “deja vienam, diviem, trijiem”

Brīvība būt dejas laukumā vienam, divatā un trio. Radoša izspēle reizēm, kad nokļūstam solo un trio situācijās, kuras, visbiežāk, dejotājus samulsina. Kā izmantot šos mirkļus, kā justies tajos ērti, izmantojot spēli ar gravitāciju, ar inerci, ar savu vertikālo asi, ar savām radošajām spējām, ar sava paša auguma iespējām, kā arī- uzdrošināšanos būt brīvam ik mirkli savā dejā. Šī nodarbība noder jebkura līmeņa kontaktimprovizācijas dejotājiem

 

 

Gunta Zaļaiskalna, pasniedzēja, festivāla māksliniece un radošās grupas dalībniece

Diplomēta pirmsskolas pedagoģe ar padziļinātu kursu ģimenes psiholoģijā, kura ikdienas darba gaitas saista ar vizuālo mākslu un kontaktimprovizācijas deju – to pasniedzot, kā arī regulāri papildinot savas prasmes gan Latvijā, gan ārzemēs. Īpašu uzmanību veltot šīs dejas dabiskajam plastiskumam, ko uzskata, visvieglāk sasniegt, darot it visu ar prieku. Kontaktimprovizāciju dejo 4 gadus, šobrīd to pasniedzot gan pieaugušajiem, gan grupā bērniem kopā ar vecākiem dejas un personības kultūras centrā “I-DEJAS MĀJA”

Meistarklase bērniem kopā ar vecākiem. Nodarbības laikā būs iespēja aktīvā un atraktīvā veidā sniegt nedalītu uzmanību bērna un viņa vecāku starpā, veicinot  aktīvu dzīves veidu, māku ieklausīties vienam otrā, sadarboties, kā arī sniegt ikdienā reizumis iztrūkstošo vai nepietiekamo, bet tik nepieciešamo bērna vajadzību pēc fiziska kontakta ar mammu un/vai tēti.  Sava ķermeņa spēju izzināšana ir aizraujošs process – it īpaši ja to var darīt kopā ar saviem vismīļākajiem cilvēkiem – bērniem kopā ar vecākiem vai vecākiem kopā ar bērniem.  Nodarbības gaitā būs iespējams pieredzēt kustību un rotaļu elementus, kas veicina savstarpēju uzticēšanos, koordināciju, ritma izjūtu, ķermeņa apzināšanos un sajūtīgumu. Kustību elementi iekļaus svara atdošanu, ripināšanos, līdzsvara izjūtas attīstīšanu un citus CI elementus, kas balstīti uz tādiem fizikas parametriem ka inerce, gravitācija, ass. Nodarbības aktualitāti nosaka zinatniski pārbaudīts fakts, ka fizisks  kontakts ar vecāku pozītīvi ietekmē bērna attīstību, tā pašvērtējumu, stimulē gan intelekta, gan emociju attīstību. Pieskārieni, apkampšanās ir komunicēšanas veids, kas  nepieciešams ik dienu pozitīvai augošā  cilvēka attīstībai. Tajā pašā laikā mūsdienu sabiedrībā, neželīgā stresa un ‘stingras’ audzināšanas iespaidā bieži vien šim faktam nepievēršam pienācīgu uzmanību un fizisks kontakts hroniski iztrūkst. Tāpēc kontaktimprovizācijas nodarbības dod iespēju izveidot vai atjaunot šo kontaktu, kā arī iemācīties kustību elementus, kas lieti noderēs arī ārpus deju zāles robežām – jebkurās mūsu ikdienas aktivitātēs – gan lieliem, gan maziem

 

 

Ingrīda Lūre, rīta rosmju vadītāja

profesionāla baleta, austrumu deju, Pilates un bodyART pasniedzēja, izglītību guvusi RHV, profesionālā jomā mācījusies un strādājusi Kanādā- Toronto un Vankuverā, kā pēdējais minams kurss profesionāliem dejotājiem 2010.-2011.gadā – Toronto Austrumu deju Akadēmijā “Arabesque” pie Yasmina Ramzy, Sashar Zarif, Robert Desrosiers u.c.. Kopš 2003.gada Ingrīda Lūre vada Liepājas Baleta un Deju studiju, iestudē horeogrāfijas Liepājas Teātrī, 2010.gadā izvirzīta Spēlmaņu nakts nominācijai- gada kustību mākslinieks. Ingrīda Lūre ir viena no Starptautiskā Eksotisko deju festivāla “Pāri jūrām …Liepājā” organizatoriem. Ar CI sākusi nodarboties kopš 2011.gada

 

 

Agate Cukura, festivāla direktore

Idejas un koncepcijas autore CI festivālam Grobiņā. Ar kontaktimprovizāciju Agate sastapusies 2010.gadā, kad sāka studijas Latvijas Kultūras koledžas dejas nodaļā un sāka piedalīties Laiks dejot: improvizācijas, skices vakaros. Nākusi no Grobiņas, viņa juta, ka cilvēkus Liepājas pusē varētu ieinteresēt kontaktimprovizācijas virziens. Apveltīta ar talantu, kas nepieciešama labam menedžmentam, 2011.gadā viņa veiksmīgi realizēja kontaktimprovizācijas nedēļas nogali Grobiņā, iesaistījusi organizēšanā 6 nozīmīgus atbalstītājus. Arī šogad atbalstītāji gatavi sadarboties, un Agate vēlas Grobiņā ieviest festivālu  kā tradīciju. Šobrīd Agate mācās LKA horeogrāfijas nodaļas 1.kursā un veido savu profesionālo ceļu horeogreāfijas mākslā

 

atpakaļ uz festivāla aprakstu