I-DEJAS MĀJA projekts “Mākslas aktīvisms: Līdzinieki” noslēdzies. Izvērtējam rezultātus kopā ar partneriem – teātra kompāniju K:13 SCENEKUNST no Norvēģijas

2022. gadā biedrība I-DEJAS MĀJA sadarbībā ar Norvēģijas teātri K:13 SCENEKUNST no Bergenas – Jorunu Lullau (Jorunn Sofie Lullau), Šteineru Torsenu (Steinar Thorsen), Šarloti Fobergu-Juhansenu (Charlotte Faaberg-Johansen) – realizēja projektu. Noslēgumā partneri analizēja gūto pieredzi. Izveidota ir video intervija, kas dod ieskatu projektā izmantotajā metodē – intaraktīva teātra veidošanai.

Šteiners Torsens (Steinar Thorsen), projekta mākslinieciskais direktors:

K:13 projektā piedalījies ar lielu prieku, esam guvuši jaunu nozīmīgu pieredzi un jaunas mākslinieciskas zināšanas, kā arī nodibinājām nenovērtējamus mākslinieciskus kontaktus un draudzību, ko ceram turpmāk attīstīt. Tas bija nozīmīgs, mūsdienīgs, augsti kvalitatīvs māksliniecisks darbs, kura rezultātā tapis nozīmīgs pavērsiens interaktīvā teātra attīstībai Rīgā un Latvijā. Prieks, ka uztaustījām tēmas, kas ir aktuālas mūsdienu jauniešu dzīvē. Mērķis bija pievērst uzmanību demokrātijai, tās attīstībai pēcpadomju valstī un bagātinot ar pieredzi no Norvēģijas, valsts ar ilgām demokrātijas tradīcijām. Apspriežot indivīda atbildību, brīvību, spēju apzināti veikt izvēles un ilgtspējīgi izvēlēties kopīgo nākotni.

K:13 galvenais uzdevums bija izstrādāt interaktīvās projekta daļas un izplatīt mūsu zināšanas par interaktivitāti teātrī, pielāgot tās mūsu konkrētajai norises vietai Arodbiedrību namā.. Pamatojoties uz mūsu pieredzi, mums bija jāveicina dažādu interaktīvu metožu ieviešana pašā priekšnesumā. Tāpat bija mērķis, lai Latvijas jaunieši aktīvi līdzdarbotos gan izrādes faktiskajā norisē, gan izrādes tēmas izstrādē un apstrādē, gan pašā izrādē izmantojamo paņēmienu un metožu izvēlē.

K:13 LĪDZDALĪBAS STRUKTŪRA

K:13-Scenekunst piedalījās vairākās plānošanas un attīstības sanāksmēs arpartneriem Rīgā vietnē Zoom, pirms tam bijām Rīgā 3 periodus un aktīvi strādājām pie projekta izstrādes un realizācijas.

K:13 projekta laikā novadīja vairākas darbnīcas Arodbiedrību namā Rīgā, koncentrējoties uz imersīviem un interaktīviem teātra paņēmieniem ar pedagoģiskām un vēsturiskām konotācijām. Mēs vadījām darbnīcu, kurās piedalījās visi projekta dalībnieki, kā arī interesenti no Rīgas skatuves mākslas vides, tajā skaitā režisori, aktieri, dejotāji, horeogrāfi, dramaturgi un producenti. Otra darbnīca bija jauniešu fokusgrupai, trešā – teātra pedagogiem, lai viņi varētu apgūt šīs metodes un lietot savā darbā. Iestudēšanas periodā vadījām darbnīcas aktieriem un izrādes dalībniekiem. Tas viss bija saistīts ar projekta tēmu Mākslas aktīvisms: – Piedalies! – Uzmanies!

DARBNĪCAS

Visās darbnīcās bija līdzīga struktūra. Katra grupa, kas apmeklēja semināru, bija no 8 līdz 20 cilvēkiem. Pēc dažām ievadrunām par imersīvo teātri, interaktīvajām un līdzdalības metodēm visi darbnīcas apmeklētāji īsi iesildījās. Pēc tam dalībniekiem tika likts spēlēt “paslēpes” – koncentrējoties uz labu slēptuvju atrašanu, izpētot domas un sajūtas, ko viņi izjuta dažādās slēptuvēs. No kā viņi slēpās un kā jutās slēpties. Kur viņi atrada mieru/klusumu un jutās droši – un kāpēc viņi tā jutās? Kam tie slēpjas, un kam jūtas un domas bija saistītas ar viņu personīgo pieredzi?

Pēc ēkas viena stāva telpas izpētīšanas dalībniekiem jāatrod sev tīkamākā slēptuve. Viņiem ir jāizpēta telpa un jādefinē, kādi bija slēptuves rāmji un kāda veida būtne/dzīvnieks, kas tur dzīvoja, kā arī jāizstrādā sava veida uzvedības rutīna, kas saistīta ar slēptuvi – un jānokļūst drošā ligzdā. . Visi šie vingrinājumi ir veidoti, lai piesauktu kodolīgumu par telpu, kā arī par sevi telpās, kuras tiek izmantotas teātra vajadzībām, tādējādi mērķējot uz emocionālo un praktisko pieredzi, ar kuru jaunā auditorija sastapsies ieskaujošā priekšnesumā, kādu radīs šis projekts. .

Turklāt grupa tika sadalīta “aktieros” un “auditorijā”, un aktieriem bija jāvada skatītāju grupa ar īsu priekšnesumu, kurā skatītāji 100% piedalās. “Aktieri” ieveda “auditoriju” dīvainā pasaulē. vai auditorijai bija jāreaģē uz telpu, kurā viņi atrodas, un to, kas notiek apkārt. Pēc saspringta ceļojuma pa nezināmu ainavu/telpu viņi nokļuva cilts ligzdā/slēptuvē – kur tika iesaukti cilts sastāvā, piedaloties cilts rituāla/ceremonijas veidošanā, kur katram no klausītājiem bija jādod sava iniciatīva gala produktam. .

Mērķis bija uzzināt par pieredzi, kā radīt ieskaujošu vidi auditorijai un kāda varētu būt šī pieredze auditorijai. Pēc semināra notika dažas sarunas un reakcijas par darbnīcu un to, kā to īstenot plašākā izpildījuma rāmī, ņemot vērā dažādus pedagoģiskos mērķus.

PIRMĀ DARBNĪCA RĪGĀ – 2022. GADA FEBRUĀRIS

Šī vizīte galvenokārt tika izmantota, lai definētu projekta ietvaru un sagatavotu projekta darba plānus. Mēs palīdzējām izstrādāt projekta scenārija kopsavilkumu un dalījāmies pārdomās par projekta ietvaru. Tajā pašā laikā bija svarīgi apskatīt uzstāšanās arēnu un noteikt vietas Strādnieku arodbiedrību namā, kur mēs varētu pievienot priekšnesumam ainas. K:13 vadiet darbnīcu ar aktieriem, izpētot dažādas telpas. Pēc tam mēs vienojāmies par priekšnesuma kopsavilkumu, ieskaitot dažas sākotnējās uzrakstītās ainas – vienojāmies par komunikācijas turpināšanu, izmantojot Zoom, lai turpinātu izstrādāt scenārija ietvaru.

OTRĀ VIZĪTE RĪGĀ – 2022. GADA JŪNIJS

Mūsu otrajā vizītē Rīgā bija svarīgi turpināt attīstīt projektu, īpaši definēt izrādes struktūru, kā arī sazināties ar latviešu jauniešu atsauces grupu par izrādes līdzekļiem, metodēm un saturu. Tāpēc mēs izmantojām laiku, lai pārmaiņus izmēģinātu dažādas metodes – darbnīcu veidā, kā arī izmēģinātu dažādas arēnas Strādnieku arodbiedrību namā, kur bija paredzēts priekšnesums, un, pamatojoties uz to, lai noteiktu projekta galīgo ietvaru. Bija nepieciešams arī izveidot detalizētu progresa plānu ceļā uz pirmizrādi.

K:13, veicināja scenārija kopsavilkuma izstrādi un atsevišķu ainu zīmēšanu, īpaši uzsverot interaktīvās metodes; kā mums vajadzētu satikties ar jauniešiem, kādās aktivitātēs jauniešiem būtu jāpiedalās un kā centrālo tēmu izrunāt, lai tā skartu skatītājus tā, lai viņi varētu piedalīties izrādē un veikt aktīvas personīgās un kolektīvās izvēles. ceļš.

Pamatojoties uz to, mēs sarīkojām semināru ar Latvijas jauniešu references grupu. Mums bija sarunas par izrādes tēmu, par to, cik tas ir aktuāls mūsdienu Latvijas jauniešiem, par to, kā mums to nodot skatītājiem un par to, kā iesaistīt skatītājus pašā darbībā. Pēc sarunām un vingrinājuma, kurā galvenā ir interaktivitāte, mēs aizvedām atsauces grupu uz sava veida reklāmas seansu – piemēru tam, kā izrāde varētu izskatīties. References grupa sniedza atsauksmes par to, un viņu viedokļi tika izmantoti par pamatu turpmākajam darbam pie izrādes dizaina.

TREŠĀ VIZĪTE RĪGĀ – 2022. GADA OKTOBRIS

Īsāk sakot, šis periods bija par izrādes pabeigšanu un projekta un izrādes interaktīvo daļu ieviešanu. Mums bija svarīgi, lai visas iestudējuma daļas, visi aktieri uzzinātu par interaktivitāti un to, kā to var izdarīt uz skatuves.

K:13-Stageart novadīja vairākas darbnīcas ar profesionāliem aktieriem, dejotājiem, kā arī izrādes māksliniecisko personālu, ar jauniešiem – uzziņu grupām – amatieriem un statistiem izrādē -, kā arī dramaturģijas skolotājiem dažādām skolām no lielām Latvijas vietām. , koncentrējoties uz metodi interaktivitātes ieviešanai skatuves priekšnesumā.

K:13 piedalījās izrādes pabeigšanā, tostarp interaktīva satura ainu rakstīšanā un noformēšanā, aktieru vadīšanā un konsultēšanā atsevišķās ainās un izrādes kopējā noformējumā. Piedalījāmies arī PR sanāksmēs, plānošanā, kā arī bijām daļa no oficiālās projekta preses konferences, kurā runājām par interaktīvām metodēm.

REZULTĀTI

Tas ir bijis grūts uzdevums, bet tomēr ļoti pozitīva pieredze piedalīties šajā lielas izrādes projektēšanas un “sadalīšanas” projektā citā valstī ar atšķirīgu kultūru un mākslas tradīcijām. Ir nācies daudz uzklausīt Latvijas mākslinieku pieredzi saistībā ar ražošanas tehniskajām vajadzībām un iespējām un daudz uzzinājuši par jaunām idejām, kā domāt par dalītas izrādes veidošanu, kur ir izrādes scenārijs un noformējums. iekārtots īpašā vēsturiskā ietvarā – kur darbība notiek nepārtrauktā saskarsmē ikdienas darbā un kur pastāvīgi jāpielāgo mākslinieciskais noformējums atbilstoši vairākiem ainaviskiem un praktiskiem apstākļiem.

Mūsu uzdevums bija radīt iespēju skatītājiem nonākt pie mākslas darba, kurā viņi iekļuva ieskaujošā priekšnesumā ar izglītojošiem elementiem, lai izceltu tēmu, un rosinātu skatītājus pašiem pārdomāt izrādes tēmas un centrālos jautājumus, un saistīt to ar viņu šauro dzīvi mūsdienu pasaulē – tas ir ļoti prasīgs un aizraujošs uzdevums, īpaši, ja tas notiek ar māksliniekiem no dažādām valstīm

KOPĪGOTĀ PIEREDZE

Liela, konkrētai vietai raksturīgu performanču producēšana un noformēšana sadarbībā ar māksliniekiem no citas tautas ar citu kultūru ir aizraujošs un prasīgs izaicinājums, kurā jūtam, ka mums ir atstāta svarīga pieredze. Šis projekts ir par demokrātiju un komunikāciju, par atvērtību un sociālo mijiedarbību un attīstību, un īpaši aizraujoši mums ir iespēja sadarboties ar kādu, kam ir pavisam cita vēsturiskā pagātne un izpratne par antidemokrātisku sociālo sistēmu, praktiska pieredze ar diktatorisku un totalitāru politisko sistēmu. Tas ļauj labāk izprast Latvijas – un Austrumeiropas – politisko un sociālo pagātni un demokrātijas izaicinājumus, ar kuriem tā šobrīd saskaras.

Ļoti pamācoši ir bijusi cieša mākslinieciskā sadarbība ar māksliniekiem no Latvijas. Šajā darbā mēs esam dalījušies ar domāšanas veidu, pieredzi, metodēm un praktiskajām metodēm, un mums K:13 tā ir bijusi ļoti attīstoša pieredze.

Gada plānošanas un praktiskā darba garumā, sadarbojoties ar mūsu Latvijas partneriem, mēs šos uzdevumus risinājām tā, lai tie realizētu šos mērķus, un jūtam, ka ar labiem risinājumiem tika sasniegti gan mākslinieciskie, gan tematiskie, gan izglītības mērķi. Sadarbība ar māksliniekiem ir bijusi prasīga, taču, liekot uzsvaru uz komunikāciju un cieņu, mums izdevās atrast projekta mērķiem un prasībām atbilstošu darba veidu, kā rezultātā tika izveidots augstas mākslinieciskās kvalitātes priekšnesums un svarīga komunikācija ar nozīmīgu mūsdienu sociālo un politiskās tēmas.

Projekts tika realizēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas sniegto atbalstu no EEZ grantu 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”, kas saņemts atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros. Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!