Pienesums izglītotājiem – stiprinājums sabiedrībai 2023.gadā

I-DEJAS MĀJA īsteno Erasmus+ īstermiņa mobilitātes projektu pasniedzējiem “Pienesums izglītotājiem – stiprinājums sabiedrībai.” Tā ietvaros pusgada laikā četri I-DEJAS MĀJAS pasniedzēji – Inese Upe, Madara Garklāva, Elizabete Liepiņa un Māris Portugālis – dosies uz Vāciju, Spāniju, Itāliju un Somiju dažādās mobilitātes aktivitātēs, apmeklējot apmācības, festivālus, ēnojot citu pasniedzēju darbu, kā arī pasniedzot sadraudzības organizācijas studentiem. 

Šīs apmācības un gūtās pieredzes implementēšana I-DEJAS MĀJAS darbībā:
* stiprinās pasniedzēju profesionālo kapacitāti; 
* aktualizēs I-DEJAS MĀJU kā eko somatikas izglītības programmu sniedzēju;
* atjauninās I-DEJAS MĀJU dejas (jo īpaši kontaktimprovizācijas un dejas improvizācijas) nodarbību rīkotāju kartē;
* aktualizēs nacionāla līmeņa darbību;
* sniegs impulsus un plašāku skatu I-DEJAS MĀJAS attīstības stratēģijai.

2023.gada vasara un rudens būs ražīgs laiks pasniedzējiem un ļoti bagātinošs nodarbību apmeklētājiem.
Par projekta norisi varēs uzzināt I-DEJAS MĀJAS Intagram un Facebook kontos, izglītoties – somatikas un dejas podkāstos

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *