Dejas un somatikas nodarbības jaunradei

Dejas un somatikas nodarbības jaunradei,
cilvēciskā potenciāla atraisīšanai un sevis līdzsvarošanai.
Vieglumā un dziļumā. Ar prieku

Madara Garklāva | madara@garklavs.lv | 20083586

Dejas improvizācijas nodarbības kā pašizziņas un prieka vairošanai, tā arī maksimāla radošuma atraisīšanai.
Somatikas un kustību pedagoģijas izmantošana radošuma celšanai (piemēram, nodarbības par redzi un redzēšanu vizuālajiem māksliniekiem un studentiem; vides izvērtējuma nodarbības topošajiem arhitektiem; kompleksu problēmu risinājumu veicinošas nodarbības organizācijām).
Somatikas nodarbības pašizziņai un līdzsvarotībai.
Kustību nodarbības ekoloģisko/vides jautājumu risināšanai vai instrumentārija iegūšanai kvalitatīvam laikam dabā.
Joga

Dalībnieki
– cilvēki, kuri lūko paaugstināt savu dzīves kvalitāti caur apzinātību un kustību
– radoši cilvēki, kuri ir ceļā uz maksimālu radošuma īstenošanos izvēlētajā medijā vai dzīvē kopumā
– kolektīvi (organizāciju/institūciju) aktuālu/tematisku jautājumu integrālai risināšanai

Pasniedzēja
Madara Garklāva ir somatikas un kustību improvizācijas pasniedzēja. Viņai ir augstākā izglītība filosofijā, 8 gadu gara intensīva dzīves skolas izglītība meditācijā un apzinātībā, pavadot lielāko gada daļu meditācijas centros kā Āzijā, tā Eiropā meditējot un palīdzot kursu rīkošanā. Madaras izpratne par dejas un somatikas pedagoģiju nostiprinājusies Somijā, mācoties un pasniedzot Austrumsomijas Sporta institūtā Dejas un somatikas izglītības programmā. Madaras interese ir somatikas pieejas iznešana ārpus dejas izglītības konteksta, tās integrācija akadēmiskā vidē, kā arī radošo un inovāciju procesu stiprināšana

Madara Garklāva | madara@garklavs.lv | 20083586