ID kurss

autentiskums | somatika | harizma
spēja pārvaldīt sevi, lai gudri pārvaldītu savu dzīvi
secīgu praktisko pieredzes semināru kurss augstākai dzīves kvalitātei
janvāris’19-maijs | ilgtspējīgiem rezultātiem

atrodot sevi atrodas arī viss pārējais,
ko esam meklējuši

.

.

.

Daudzi cilvēki apcer psiholoģijas studiju iespējas augstskolā, patiesībā vēloties tik izzināt sevi un līdzcilvēkus, lai dzīvot būtu vieglāk un pilnvērtīgāk.
Tam nav nepieciešams tērēt 4 gadus

un iegūt akadēmisko grādu.

Šo pusgada kursu veidoju šādiem Meklētājiem- apkopojot labāko, efektīvāko, būtiskāko, ko esmu guvusi psiholoģijas, psihoterapijas un auguma terapijas studijās, spēcīgās meistarklasēs kopš 2001.gada un dziļajā pieredzē- strādājot ar terapijas klientiem individuāli- būtiskākās pamatzināšanas par Cilvēku un Attiecībām, kas manuprāt, būtu jāsniedz katrā skolā un jebkuram
– Inese Ločmele,

auguma psihoterapeite,

ID kursa vadītāja

.

REĢISTRĒŠANĀS online veidlapa

.

kontakti
Inese Ločmele | somatika[at]i-deja.lv | 29137826

Uz ilgtspējību vērsts kurss pusgada garumā
sava potenciāla izziņai, attīstībai un integrācijai profesionālajā un personīgajā dzīvē

.

janvāris’19-maijs | VISS PAVISAM PRAKTISKI

.

.

Reģistrēšanās kursam:
aizpildot online REĢISTRĒŠANĀS lapu
Kursa dalībnieku skaits ir ierobežots

.

.

Šis kurss ir par mūsu pašu dzīves augstāku kvalitāti

caur sevis izzināšanu, pieņemšanu un maiņu- uz skaidrāku un apzinātāku atbildību,
pieņemot savas dzīves izvēles, pārvaldot un pieņemot pašam sevi,
tā uzlabojot arī attiecības ar apkārtējo pasauli

.

ID kursa izejas pozīcija– somatikas skatpunkts-

cilvēks ir vienota sistēma, kurā pastāvīgi mijiedarbojas fiziskais ķermenis, jūtas un prāts.

Lai pilnībā realizētu savu potenciālu, un patiesi sajustu savu spēku, iepazīsim visus šos resursus un veicināsim to sadarbību, tā atverot, iepazīstot un attīstot savu autentiskumu un individuālo harizmu

.

Kurss veidots, ņemot labāko no tā vadītājas, sertificētas psihoterapeites, I-DEJAS MĀJAS dibinātājas, Ineses Ločmeles pieredzes:
– kopš 2004.gada vadot ilglaicīgos kursus: Auguma un personības studija / ‘ID kurss’,
– Austrumsomijas sporta institūta Dejas un somatikas pedagoģijas kursa prakse un
– psihoterapijas vērtīgākie skatpunkti un uz ķermeni orientēto terapiju praktikas,
– regulāru meistarklašu pieredze kopš 2001.gada,
savienojumā ar somatikas vispusējo pieeju personības attīstībā

.

Kursa pamatā ir pārliecība, ka, apzināti vai neapzināti, bet katrs cilvēks pats vislabāk zina savu attīstības virzienu. Kurss nepiedāvā vienu vienīgo patiesību visiem; tas ar savu metodiku palīdzību ļauj katram uzrunāt sev aktuālo un izvērtēt sev atbilstošāko. Atrodot sevi, atrodas arī viss pārējais, ko visu laiku esam meklējuši

.

.

Kursa semināru tēmas un laiki:

Piektdienas, 18:00-21:00, un sestdienas, 11:00-18:00

.

1 |  25.-26.janvāris’19 | Rotaļīgums un spēja improvizēt, kas iever sevī būšanu šeit un tagad, kas pieprasa drosmi (ko arī attīstīsim), kas ir radošuma pamatā, un ko zaudējot cilvēks var iegrimt apātijā vai pat depresijā  

2 |  8.-9.februāris | Stihijas dzīvē un sadzīvē, to līdzsvars, to tīrība, saspēle, līmeņi. Padziļināti par Stihiju deju

3 | 1.-3.marts |  Raksturs un psiholoģiskās aizsardzības, kas gan sniedz drošību, gan iegrožo

4 |  22.-23.marts | Emocionālā inteliģence, brīvība un atbildība. Elpošana, ķermeņa bloki un bailes. Maska un Ēna, to resursu un sadarbības veicināšana

5 |  12.-13.aprīlis | Neefektīvo paternu (ieradumu) atpazīšana un transformēšana. Pārliecības, kas izgāž labos plānus. Līgumi, ko slēdzam ar sevi

6 |  maijs* | Noslēgums un integrācija. Radošums. Diverģentā domāšana. Paternu atpazīšana un maiņa. Radošumam nepieciešamā pakete- kustība, mākslinieciskuma atraisīšana, rotaļīgums, atvērtība, drosme

* – potenciāli izbraukuma seminārs, iekļaujoties I-DEJU nometnes ietvaros | plānots būt Apšuciemā, ap 60km no Rīgas, ap 150m no jūras pludmales

.

IMG_1502DALĪBNIEKI

Cilvēki, kas vēlas ilglaicīgu izziņas un sakārtošanās procesu ilglaicīgiem rezultātiem. Šis ir ieteicams kurss tiem, kas vēlas nonākt labākā kontaktā un saskaņā pašiem ar sevi (līdz ar to arī ar citiem), izzināt un pilnveidot savu būtību, saņemot spēku un iedvesmu dzīvot vēl pilnvērtīgāku dzīvi. Tāpat- vairāki dalībnieki kā vērtību šim kursam pieminējuši spēju izprast un vieglāk pieņemt ģimenes locekļus un kolēģus, tā veidojot veselīgākas un efektīvākas attiecības ģimenē un darbā.

“Milzīgs paldies par visu mūsu kopīgi aizvadīto pusgadu. Jutos tā it kā roku rokā ar vairākiem biedriem būtu pārbriduši diezgan palielu purvāju. Un tikuši sveikā cauri gandrīz sausā 🙂
Šis pusgads ienesis ievērojamas pārmaiņas manā dzīvē, kuras atliku jau gadiem un ne par ko nevarēju saņemties spert kaut vienu soli to virzienā. Nu viss ir iekustējies, sakustējies”

Iepriekšējo kursu dalībnieku atziņas

Daži citāti no motivācijas aprakstiem- par to, kādēļ cilvēki izvēlas šo kursu

.

.

PASNIEDZ

Inese Ločmele, sertificēta franču psihoterapijas virziena “psiho-organiskā analīze” terapeite (šī pieeja pārstāv psihes un ķermeņa vienotības un mijiedarbes principu), MA psych. un Grinberg metodes praktiķe
Kopš 2001.gada regulāri padziļina zināšanas un pieredzi, piedaloties meistarklasēs un festivālos visā Eiropā, Inese Locmele2011.gada 5 mēnešus pavadīja Somijas sporta institūta Dejas un somatikas departamentā, intensīvi bagātinot savu pieredzi somatikā un dejas terapijā.
Kopš 2004.gada viņa pasniedz nodarbības un praktiskos pieredzes seminārus somatikas jomā- Somatikas studijuKontaktimprovizācijuKustību mindfulness (Authentic Movement), Stihiju deju un viesseminārus, kas skar augumu, radošumu, iekšējo brīvību, improvizāciju un noteikti- pašizziņu.
Dejas un personības kultūras centra ‘I-DEJAS MĀJA’ radītāja un saimniece.

Ilgtermiņa pašiziņas kursu Inese vada ikgadēji kopš 2004.gada.
Laika gaitā tas pamazām mainījis savu saturu, tāpat kā tas notiek arī ar pašu Inesi- tiek pieslīpētas un padziļinātas iepriekš attīstītās tēmas un iesaistītas jaunas, meklējot prioritārās, jo visu, ko gribas, jau nav iespējams iekļaut kursam atvēlētajā laikā:) Viss sākās ar improvizācijas un performances ievirzi, arvien dziļāk caur mirkļu mākslu- improvizāciju, izprotot šī brīža apzināšanos jeb apzinātību kā tādu, tad tā attīstījās kā ķermeņa apzinātība, vēlāk- auguma apzinātība, jau ietverot sevī ķermeņa-prāta-jūtu apzināšanos, ko, kā izrādījās, pasaulē jau kopš 1960-tiem gadiem vienkārši sauc par somatikas pieeju. Pēdējos gadus, kopš Inese strādā kā psihoterapeite, protams, kursam caurvijas arī psihoterapijas pieredze, bet vēl joprojām kurss nav psihoterapeitiska grupa- tas ir secīgu praktisku pašizziņas semināru kopums ar terapeitisku blakusefektu.

Kursa ietvaros pastāv iespēja, ka tiek pieaicināti arī viespasniedzēji

.

Dalība

Apmaksājot visu kursu uzreiz: 408€ [68€ viens seminārs; 6 semināri],
dalot kursa apmaksu 3 daļās 3 mēnešu ietvaros: 160€x3 [80€ viens seminārs].
Izvēloties apmeklēt 3 vai vairāk atsevišķu tēmu seminārus: 80€ viens seminārs.
Atsevišķs seminārs: 90€
Studējošiem jauniešiem un pieredzējušiem ‘ID kursa’ dalībniekiem -20% atlaide dalībai
Izbraukuma semināra (maijā) ekstra izdevumi: 3 nakšņošanas un 4reizēja veģetāra garrrda ēdināšana ~60€

.

.

P. S.  Ja nu šī kursa formāts neder, ieskatieties trešdienu “Somatikas studijas” aprakstā!

.

.

.

semināru apraksts  |  terminiatziņasreģistrācija