Stihiju deja | personīgie rituāli

Aktīvā meditācija. Enerģiska izlāde un uzlāde
brīvas, personīgas dejas formā.
Piecas stihijas caurstrāvo visu. Mēs no tām sastāvam.
Zeme, uguns, ūdens, gaiss un ēteris. Deja
18.decembrī | 18:00-20:00

.

___________________________________________

.

                                                  Kontakti, pieteikšanās
Inese | somatika[at]i-deja.lv | 29137826

___________________________________________

.

personisks rituāls,
pašterapija,
enerģiska izlāde un uzlāde
brīvas, personīgas dejas formā

.

.

Stihiju deja ir aktīvā meditācija ar dabas stihijām-

zemi, uguni, ūdeni un gaisu, savienojot pieredzi ar integrējošo ēteri.
Tā ir mūsdienīga, transformējoša kustību meditācijas prakse, kas modina un atbrīvo cilvēkā viņa dabas doto pirmatnējo enerģiju, dodot iespēju to līdzsvarot

.

Izzināsim sevi, izmantojot Zemes pamatelementus- stihijas, ar ko mēs saskaramies katru dienu un kas caurauž mūs pašus. Katra stihija dod iespēju izpētīt plašu kustību spektru. Katrā no elementiem mēs atrodam paši savu personīgo ekspresiju; ar to arī pietuvojamies savai paša būtībai

.

Stihiju līdzsvars ir veselība. Iepazīsim katru stihiju, izpētīsim to attiecības un apzināti savienosim tās sevī harmoniskā sadarbībā

.

Atvērtība pieredzēt sevi brīvā, dzīvīgā kustībā būs mūsu labākie pavadoņi dziļā un personiskā kustību meditācijā ar stihijām

.

Viss pasaulē vibrē, pateicoties skaņām, kurās mēs dzīvojam un kuras paši radam.

Dažādas skaņas, dažādas vibrācijas sniedz dažādu ietekmi uz mums. Stihiju dejā tiek izmantotas šīs zināšanas, lai sniegtu harmoniski sakārtotu skaņu/ritmu ciklu personiskam izziņas un transformācijas procesam

Plašāk: somatika.lv

skatiet stihiju garāku aprakstu šeit!

.

video – ieskatam

.

Pasniedz
Inese Ločmele, sertificēta franču psihoterapijas virziena “psiho-organiskā analīze” terapeite (šī pieeja pārstāv psihes un ķermeņa vienotības un mijiedarbes principu), MA psych.

Kopš 2001.gada regulāri padziļina zināšanas un pieredzi, piedaloties meistarklasēs un festivālos visā Eiropā, 2011.gada 5 mēnešus pavadīja Somijas sporta institūta Dejas un somatikas departamentā, intensīvi bagātinot savu pieredzi somatikā un dejas terapijā.
Kopš 2004.gada viņa pasniedz nodarbības un seminārus somatikas jomā- praktiskos pieredzes seminārus- KontaktimprovizācijuAutentisko kustību (Authentic Movement), ilgtermiņa ‘ID kursu‘, Stihiju deju un viesseminārus, kas skar augumu, radošumu, iekšējo brīvību, improvizāciju un noteikti- pašizziņu.
Dejas un personības kultūras centra ‘I-DEJAS MĀJA’ radītāja un saimniece

Plašāk par Ineses Ločmeles pieredzi

.

Vieta

I-DEJAS MĀJĀ, Rīgā, Lāčplēša ielā 60, 2.stāvā | Karte vieglākai atrašanai

Dalībnieki
Cilvēki no 18 gadu vecuma, kas vēlas izaugsmi, iekļaujot šajā procesā kustību kā iekšējās brīvības, apziņas, iekšējā spēka attīstības veidu, lai būtu unikāla personība, kas mēs, patiesībā, arī esam. Tie, kam tuva daba un deja

Dalība

15€ par 2h notikumu

Līdzi
ērts tērps ērtām kustībām. No īsa krekliņa līdz siltai jakai. Apavi nav nepieciešami. Dzeramais ūdens ir uz vietas. Var noderēt arī dvielis- dušai pēc nodarbības

.

dažas atziņas:

„Manuprāt, veiksmīgs turpinājums tiem, kas pieredzējuši ‘5 ritmu’ deju.
Šī deja ir ievērojami pirmatnīgāka- dod izjūtu par ciešāku saikni ar Dabu un paša pirmsākumiem”

.

„Ceļojums sevī kā dabas pamatelementu kopumā
dod brīvību pēc tam paskatīties uz sadzīvi no cita, svaigāka skatpunkta”

.

“Jo ilgāk nāku (uz Stihiju deju), jo vieglāk izprast, kā sevi līdzsvarot caur stihiju izpratni”

.

“Man ļoti patika Ineses attieksme- tā bija bez vērtējuma, bez virzīšanas kādā noteiktā virzienā, ļaujot mums katram vienkārši būt, atrodot savu ceļu pie sevis- tik vienkārši, bet pamatīgi”